500.000 đ máy ít dùng thẻ 8g Đà Nẵng

Ngày đăng: 04/07/2017
  • Địa chỉ: Đà Nẵng, Quảng Nam Đà Nẵng

Mây ít dùng đầy dủ phụ kiện.Thẻ 8g.có fix.cảm ơn Chợ Tốt đã đăng tin.

Tin het han

Rao vặt liên quan