250.000 đ Đạt Ma vẽ bay Đà Nẵng

Ngày đăng: 14/11/2017
  • Địa chỉ: Đà Nẵng, Quảng Nam Đà Nẵng

Hình tượng ngài Đạt Ma trên đá Thạch Anh cuội trắng
Cao 16 ngang 23 ( cả đế ) - đế lũa tự nhiên
Thích hợp để bàn, trang trí

Tin het han

Rao vặt liên quan