1.000.000 đ Xám chân vuông. Gà bình định. hoặc giao lưu cu mồ Thừa Thiên Huế

Ngày đăng: 14/11/2017
  • Địa chỉ: Thừa Thiên Huế, Bình Trị Thừa Thiên Huế

Xám chân vuông, ôm đấm gà bình định. Giao lưu cu mồi

Tin het han

Rao vặt liên quan