Quy chế riêng tư

Bằng việc đăng ký và sử dụng Tài khoản Webchotot.com, bạn đồng ý cho phép Webchotot.com thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân để tăng chất lượng dịch vụ và phục vụ bạn tốt hơn. Việc thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân được quy định tại “Quy chế hoạt động” của Webchotot.com và được triển khai cụ thể trong tài liệu dưới đây.

1. Chúng tôi thu thập những thông tin nào?

2. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

3. Các trường hợp chia sẻ thông tin cá nhân

Chúng tôi có thể chia sẻ các thông tin của bạn cho bên thứ ba dưới dạng nặc danh. Các bên thứ ba được sẽ chỉ được sử dụng để thu thập, cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi, và sử dụng dữ liệu của bạn dưới sự cho phép của chúng tôi.

Các bên thứ 3 bao gồm:

4. Cookies

Trang web của Webchotot.com sử dụng cookie để Người dùng không phải nhập thông tin đăng nhập của mình mỗi lần vào Trang web.

Thông tin duy nhất mà cookie có thể chứa là thông tin mà chính người dùng cung cấp. Một tập cookie không thể đọc dữ liệu bên ngoài ổ cứng của người dùng hoặc đọc các tập cookie được tạo ra bởi các trang web khác.

Khi truy cập và sử dụng Webchotot.com, bạn đồng ý cho chúng tôi sử dụng Cookie để lưu trữ thông tin trên thiết bị của bạn.

5. Truy cập và thay đổi thông tin cá nhân

6. Các phương thức bảo vệ thông tin cá nhân

7. Thay đổi Chính sách riêng tư

Chúng tôi có quyền thay đổi, cập nhật các chính sách thông tin bất kỳ lúc nào. Việc thay đổi này sẽ được thông báo trên website của chúng tôi.

8. Thông tin thêm

Nếu bạn muốn: truy cập, thay đổi hoặc xóa thông tin cá nhân, khiếu nại hoặc muốn có thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Email: [email protected]