Miễn phí BÁO CÁO TÀI CHÍNH CUỐI NĂM Quận Gò Vấp

Ngày đăng: 06/01/2017
  • Địa chỉ: Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh

BÁO CÁO TÀI CHÍNH CUỐI NĂM

Những công việc đội ngũ Global chúng tôi sẽ thực hiện cho quí khách gồm:

TRÁCH NHIỆM CỦA GLOBAL:

Thu thập toàn bộ các hóa đơn, chứng từ, sổ sách của công ty bạn.

Xem xét các thông báo về chế độ kế toán (Quyết định kế toán đang áp dụng), hình thức kế toán áp dụng, phương pháp khấu hao TSCĐ.

Phân tích và nhận định tình hình thực tế cũng như hoạt động đặt thù tại đơn vị của bạn.

Tiến hành rà soát, soát xét các chứng từ, sổ sách kế toán để phân loại và sắp xếp lại.

Lọai bỏ, điều chỉnh, chỉnh sửa các chứng từ không phù hợp, chưa hợp lý hợp lệ. Bổ sung các chứng từ cần thiết liên quan phát sinh.

Tập hợp và lập các bảng phân bổ công cụ, dụng cụ, phí trả trước, phí chờ kết chuyển.

Cân đối và kiểm tra chi phí lương, BHYT, BHXH…

Tính và lập các bảng trích khấu hao tài sản cố định.

Hạch toán kế toán trên phần mềm kế toán chuyên nghiệp.

Kết chuyển, tổng hợp thông tin để lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, kết quả kinh doanh, thuyết minh báo cáo tài chính.

Trao đổi và phân tích các nội dung, các qui định hoặc nghiệp vụ ảnh hưởng trong kết quả BCTC.

Hoàn thành và in báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy định.

Tư vấn các vấn đề liên quan.

QUÍ DOANH NGHIỆP CẦN CUNG CẤP

Tất cả các hóa đơn, chứng từ, sổ sách… và những giấy tờ, công văn phục vụ cho việc lập báo cáo tài chính.
Sao kê ngân hàng từ 01/01 đến 31/12
PHÍ DỊCH VỤ HOÀN THÀNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Tùy theo số lượng chứng từ phát sinh, ngành nghề kinh doanh, tình hình thực tế của từng doanh nghiệp phí dịch vụ sẽ dao động từ 1 đến 3 triệu, hoặc có thoả thuận tuỳ vào dịch vụ quí khách sử dụng bên Global.

Lưu ý:

Nếu quí khách sử dụng gói “dịch vụ kế toán trọn gói” tại Global sẽ được đội ngũ chúng tôi mặc định lập báo cáo tài chính hoàn toàn miễn phí. Và hỗ trợ nộp các báo cáo đúng thời hạn, đúng nơi qui định cho quí doanh nghiệp.

Tin het han

Rao vặt liên quan