12.800.000 đ Ware RSX 110 con rin ken 99% bs43 Đà Nẵng

Ngày đăng: 12/01/2018
  • Địa chỉ: Đà Nẵng, Quảng Nam Đà Nẵng

can tiền tiêu tết nên ban xe rsx110 con nguyen rin tu lúc mua moi toi jo.vanh đúc tháng địa nguyen rin.máy thi miễn ban chưa qa 1lan mo máy. đầu va con van con rin 100%.tem rin van con.chua qa 1lan sơn tút. dòng này chạy đo bên rất cao.loi xang cực ki.ace nao mua ve di la yen tâm ve chất lượng .xe chinh chu gđ dang đi .tiep người thiên chi.xe ve đi k sua j het

Tin het han

Rao vặt liên quan